У вересні 2018 року Президент України вніс Законопроект № 9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Парламенту.

Метою законопроекту є приведення засад діяльності адвокатури у відповідність до кращих міжнародних стандартів, сприяння формуванню єдиної правничої професії та практичній реалізації в Україні принципу верховенства права, забезпечення ефективного захисту адвокатурою прав і свобод громадян.

Законопроект спрямовано на зміцнення професійних прав та гарантій діяльності адвокатів, забезпечення високих етичних стандартів та якості правничої допомоги, доступ до адвокатської професії без безпідставного обмеження й корупційних ризиків, розвиток й функціонування адвокатського самоврядування на принципах саморегулювання й децентралізації в межах єдиної Національної асоціації адвокатів України.

Детальніше в інфографіці: