1. Що робить суд?

Кажучи просто, суд розглядає юридичні спори та кримінальні обвинувачення. Вислухавши аргументи позивача і відповідача суд вирішує, хто з них правий.

2. Чого суд не робить?

Суд у жодному разі не ловить злочинців. Це — хибне сприйняття, яке залишилося нам від спотвореної радянської судово-каральної системи.

3. У якому випадку звертаються до суду?

Вільний доступ до суду гарантовано громадянам України Конституцією. Та користуватися цим правом варто тоді, коли всі інші можливості врегулювання спору вичерпано. А такі можливості є. Наприклад, можна скористатися так званою медіацією, коли сторони долучають до вирішення конфлікту когось третього, зазвичай компетентного фахівця, з чиїм рішенням вони забов’язуються погодитися.

4. Що таке право на справедливий суд?

«Право на справедливий суд» — не просто словосполучення. Це — юридичний термін, описаний у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та визначений у практиці Європейського суду з прав людини. Гарантування державою права на справедливий суд є умовою правовладдя, тобто верховенства права. Право на справедливий суд передбачає низку гарантій для громадянина:

  • гарантію доступу до суду,
  • гарантію рівних можливостей в суді,
  • гарантію неупередженості суду,
  • «розумні строки» судового процесу,
  • гарантію публічності судового розгляду,
  • презумпцію невинуватості,
  • процедурні гарантії.

5. Що це означає особисто для мене?

Завдяки праву на справедливий суд ніхто не може завадити вашому доступу до суду та неупередженому розгляду вашої справи в разі виникнення суперечки. Скажімо, свідоме затягування справи є однозначним порушенням гарантії «розумних строків» розгляду справи. Упередженість судді тягне скасування його рішення, а презумпція невинуватості зобов’язує державу доводити вину особи, а не особу доводити свою невинуватість.

6. Чи є право на справедливий суд тим самим, що й справедливість?

«Справедливість» — суб’єктивне поняття. Проте, для юридичної термінології важлива визначеність. На побутовому рівні у кожної людини існує своя «справедливість». Тому терміни «справедливий суд» та «право на справедливий суд» не треба плутати з інтуїтивним уявленням про справедливість.